Tarieven

(geldig binnen Zwolle, buiten Zwolle rekenen we een kilometervergoeding van € 0,35)

 

  Kattenoppas

 

  Per bezoek

  1 kat

  2 of meer katten (max.4)

  Dierenartsbezoek  

  Kleine huisdieren (max. 2 dier/kooi/kom)

 

  In het weekend en op feestdagen geldt een toeslag van  € 2,00

 

  Op verzoek:

  planten water geven

  de post opruimen

  afvalcontainer aan de weg zetten

 

   €   9,00

   € 11,00

   € 20,00 + dierenartskosten

   €   2,50

 

 

 

 

   

  Gratis

  Gratis

  Gratis

  Hondenuitlaatservice

 

  1 hond uitlaten (min. 30 minuten)

  2 honden uitlaten (min. 30 minuten)

  1 hond uitlaten in het bos (in groep, min.60 minuten)

  2 honden uitlaten in het bos (in groep, min.60 minuten)

  Dagopvang hond (7.30 uur en 17.45 uur)                    

  (Buiten deze uren is mogelijk in overleg)

 

  In het weekend en op feestdagen geldt een toeslag       van € 2,00 per half uur

 

  Op verzoek:

  Vers water en voer na het uitlaten

  Dierenartsbezoek  

  Bezoek aan de trimster

   €   9,00

   € 15,00

   € 12,00

   € 20,00

   € 15,00

  

 

 

 

 

 

  Gratis

   € 20,00 + dierenartskosten

   € 20,00 + kosten trimster

 

Voorwaarden

 

Dierenarts

In geval van gezondheidsproblemen tijdens de overeenkomst, behoudt Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle altijd handelen in het belang van het dier. Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Betalingsvoorwaarden 

Het totale bedrag dient achteraf betaald te worden. Na een eenmalige opdracht na uitvoering, bij een doorlopende opdracht aan het einde van de maand, tenzij in overleg anders is overeengekomen. U ontvangt een rekening met het bedrag en het betalingskenmerk. Betaling dient binnen 15 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

 

Annuleringen

Annuleringen zijn kosteloos, behalve op de dag zelf. Dan moet er wel betaald worden.

 

Aansprakelijkheid

Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle is gehouden zijn uiterste best te doen om één en ander goed en zorgvuldig te doen zoals overeengekomen. Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle is niet aansprakelijk voor ziekte en / of overlijden van het te verzorgen dier(en).

 

Schade

Schade die tijdens de verzorgingsperiode ontstaat, van welke aard dan ook, kan niet op Kattenoppas en Hondenuitlaatservice Zwolle verhaald worden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.