Tarieven

(geldig binnen Zwolle, buiten Zwolle rekenen we een kilometervergoeding van € 0,55)

 

  Kattenoppas

 

  Per bezoek

  1 kat

  2 of meer katten (max.4)

  Dierenartsbezoek  

  Kleine huisdieren (max. 2 dier/kooi/kom)

 

  In het weekend en op feestdagen geldt een toeslag van   € 2,00

 

  Op verzoek:

  planten water geven

  de post opruimen

  afvalcontainer aan de weg zetten

 

   € 10,00

   € 12,00

   € 20,00 + dierenartskosten

   €   3,00

 

 

 

 

   

  Gratis

  Gratis

  Gratis

  Hondenopvang

 

  

   Dagopvang hond

   maandag t/m donderdag tussen 7:30 uur en 17:30 uur

  

   Dag van brengen en dag van halen gelden als hele dag

                    

  Op verzoek:

 

  Dierenartsbezoek  

 

   

   € 15,00

   

   

  

 

 

 

  € 20,00 + dierenartskosten

  

 

Voorwaarden

 

Dierenarts

In geval van gezondheidsproblemen tijdens de overeenkomst, behoudt Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle altijd handelen in het belang van het dier. Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Betalingsvoorwaarden 

Het totale bedrag dient achteraf betaald te worden. Na een eenmalige opdracht na uitvoering, bij een doorlopende opdracht aan het einde van de maand, tenzij in overleg anders is overeengekomen. U ontvangt een rekening met het bedrag en het betalingskenmerk. Betaling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden. 

Vakantie opvang dient bij afhalen van de hond wel direct betaald te worden.

 

 

Annuleringen

In de dagopvang zijn annuleringen kosteloos, behalve op de dag zelf. Dan moet het volledige bedrag betaald worden.

Bij reservering van vakantieopvang dient er een aanbetaling van 15% van de gereserveerde periode worden voldaan.

Bij annulering tot 2 maanden voor de gereserveerde periode is opdrachtgever alleen de aanbetaling verschuldigd. 

Bij annulering tot 1 maand voor de gereserveerde periode is opdrachtgever 40% verschuldigd.

Bij annulering tot 2 weken voor de gereserveerde periode is opdrachtgever 70% verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde periode is opdrachtgever 100% verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle is gehouden zijn uiterste best te doen om één en ander goed en zorgvuldig te doen zoals overeengekomen. Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle is niet aansprakelijk voor ziekte en / of overlijden van het te verzorgen dier(en).

 

Schade

Schade die tijdens de verzorgingsperiode ontstaat, van welke aard dan ook, kan niet op Kattenoppas en Hondenopvangservice Zwolle verhaald worden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.